Інвестиції в цінні папери

Головна > Послуги > Інвестиції в цінні папери
Пропонуємо реалізувати проект з інвестування в реальний сектор економіки, в передбачені законодавством активи (цінні папери, корпоративні права, майнові права та вимоги, нерухомість, депозити, позики та ін..) з метою отримання прибутку в інтересах учасників проекту.

Пропонуємо створити венчурний інвестиційний Фонд, під управлінням Компанії, з метою здійснення активних операцій з купівлі-продажу активів, з метою отримання прибутку.

Інвестором фонду може стати фізична чи юридична особа. Відповідно до чинного законодавства фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів такого інституту і кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року.

budivnictvo

ІНВЕСТУВАННЯ В БУДІВНИЦТВО

groshi_grey

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ