Ліцензії та свідоцтва

Головна > Про компанію > Ліцензії та свідоцтва

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серія АЕ № 294642 від 09.12.2014р., строк дії: з 04.09.2013р. необмежений